Om oss

Ane Borrebæk

Ane Borrebæk
Psykomotorisk fysioterapeut

Ane Borrebæk

Ane er utdannet fysioterapeut fra Trondheim i 2002, og psykomotorisk fysioterapeut fra Oslo i 2006. Hun har jobbet i psykisk helsevern i 15 år, mest på døgnavdelinger på Diakonhjemmet Sykehus. Hun har også jobbet et år i rus-og psykiatri poliklinikk.

Ane er opptatt av å også ha oppmerksomhet mot ressurser og mestringsstrategier når man ikke har det bra. Ane har et bredt spekter av verktøy, fra tradisjonell psykomotorisk fysioterapi, læringsorientert fysioterapi (Balansekoden.no), og går nå videreutdanning i musikkterapi.

Ane har bydelsomfattende driftstilskudd med Oslo kommune.